Mše - intence

 Den  Místo  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

20.1.2019
   2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „Za jednotu křesťanů“, Měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. Jiří Koníček
katedrála10,00Za živou a † rodinu Kolářovu a Köhlerovu - P. Jiří Koníček
katedrála11,00Udělování svátosti křtu - P. Ladislav Švirák
katedrála17,00Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci
Pondělí

21.1.2019
   Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
katedrála7,00Za † Marii Segeťovou, manžela a duše v očistci - P. Petr Gatnar
katedrála12,00Charita Olomouc - mše svatá - P. Ladislav Švirák
Úterý

22.1.2019
   Úterý 2. týdne v mezidobí
katedrála7,00Za † Vlastimila Chlapíka, rodiče a duše v očistci - P. Petr Gatnar
Středa

23.1.2019
   Středa 2. týdne v mezidobí
katedrála7,00Na úmysl celebranta - P. Petr Gatnar
katedrála12,00Za † Růženu Kaprálovou - P. František Dobeš
Čtvrtek

24.1.2019
   Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
katedrála7,00Na úmysl dárce - P. Jiří Koníček
katedrála10,30Svátost smíření do 12 hod - P. Jiří Koníček
katedrála17,00ADORACE a sv. smíření (kanovník penitenciář)
katedrála18,00Na poděkování za 90 let života - P. Ladislav Švirák
Pátek

25.1.2019
   Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
katedrála7,00Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti ohrožené potratem - P. Ladislav Švirák
katedrála18,00Za † Jaroslavu Maslákovou - P. Jiří Koníček
Sobota

26.1.2019
   Sv. Timoteje a Tita, biskupů
katedrála7,00Na úmysl celebranta - P. Jiří Koníček
Neděle

27.1.2019
   3. neděle v mezidobí
katedrála8,00Za živé a † farníky - P. Jiří Koníček
katedrála10,00Za † Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy - P. Petr Gatnar