Kontakty

Korespondenční adresa:

Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Václavské náměstí 810/6
779 00 Olomouc

TELEFON: 00 420 733 742 800


Pokud máte zájem o běžnou prohlídku jako větší skupina (popř. zájezd) nebo o prohlídku speciální určenou pro osoby se zrakovým handicapem, je potřeba zajistit průvodce a termín prohlídky s dostatečným časovým předstihem. Kontaktovat nás můžete na:

Email: faolomouc-sva@ado.cz
Telefon: +420 731 402 036 Mgr. Petra Otýpková - koordinátorka průvodců
 
  +420 733 742 800  -  farní kancelář

Prohlídky mimo turistickou sezonu jsou zpoplatněny:

Skupina do 15 osob: 500 Kč

Skupina od 16 osob:  800 Kč

 

read here unfaithful spouse how to cheat wife
signs of a cheater click here married men who cheat with men