Dětský farní karneval

Zveme všechny děti a rodiče dómské farnosti a farnosti Hodolany na DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVALkterý se uskuteční v sobotu 10. února 2018 od 14,30 do 18,00 hodin v Domě dětí a mládeže na Třídě 17.listopadu v Olomouci.

PROSÍME VÁS  O DARY DO TOMBOLY, které můžete nosit do sakristie katedrály nebo na dómskou faru. Děkujeme.

dating for married cheaters caught why some women cheat
go link what makes women cheat