Ohlášky

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 23. 2. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dnes se koná sbírka „Haléř svatého Petra“. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

  • Pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály z minulé neděle činí 17 224 Kč. Velké Pán Bůh zaplať všem dárcům!

  • Dnes v 16:00 bude schůzka dómských ministrantů v sakristii.

  • POSTNÍ KAPKY • Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

  • V sakristii je k dispozici rozpis, kde se již můžete zapsat k vedení pobožnosti Křížové cesty během postní doby, které budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00 v katedrále.

  • Děkanátní Centrum pro rodinu zve muže, manžele, otce na jednodenní Postní duchovní obnovu konanou 7. března na téma Zralost dospělého křesťana. Obnova bude probíhat od 9 do 16 hodin v prostorách kláštera dominikánů. Obnovu povede P. Václav Vacek. Přihlášení je možné na mailu nemec.frantisek@ado.cz nebo na webu rodinnyzivot.cz