Ohlášky

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a průběhu oslav sv. Václava. Poděkování patří všem ženám, které napekly dobroty na odpolední farní setkání; a zvláštní poděkování patří MUDr. Ondřeji Chlupovi a všem malým i velkým hercům za krásné ztvárnění mučednické smrti sv. Václava. Dále bych chtěl poděkovat velkým ministrantům, kteří se zúčastnili Arcidiecézního turnaje ministrantů ve florbalu a přivezli zlato!!! S díkem a požehnáním všem P. Ladislav.

PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY pokračuje koncerty v olomouckých kostelích. Předprodej v podloubí radnice: 585 513 392. www.podzimni-festival.cz

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v naší farnosti pokračuje ve farním domě:

 1. a 2. třída ZŠ má výuku náboženství v pondělí od 17,00 do 17,45 hodin.

3. třída ZŠ s přípravou na 1. svaté přijímání má náboženství v pondělí od 16,00 do 16,45 hodin ve farním domě (Olomouc, Mlčochova č. 7)

4. a 5. třída ZŠ má vyučování náboženství ve středu od 16,50 do 17,35 hodin ve farním domě (Olomouc, Mlčochova 7). 

BROUČCI - děti předškolního věku - mají setkání ve čtvrtek od 16,30 do 17,15 hodin ve farním domě - Mlčochova 7.

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH, EUCHARISTII A BIŘMOVÁNÍ pokračuje ve čtvrtek 6. 10. 2016 v 19,00 hodin ve FARNÍM DOMĚ - Mlčochova ulice č. 7 v Olomouci. 

Charita Olomouc hledá nové pracovníky. Bližší informace najedete na nástěnce v předsíni katedrály nebo na webu Charity Olomouc: www.olomouc.charita.cz

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK (PRACOVNICE) STAVEBNÍHO A INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ. Podrobné informace najedete na nástěnce v předsíni katedrály sv. Václava v Olomouci. Přihlášky posílejte do 30.9.2016.

 

 

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana