Ohlášky

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci (Biskupské náměstí 841/2, 77900 Olomouc, email: kapitula@arcibol.cz) vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici HOSPODÁŘ KAPITULNÍCH MAJETKŮ (budovy, lesy, pole a rybníky). Předpoklady: zkušenost se správou majetku a administrativou, zkušenost s řízením menší firmy, vedení zaměstnanců a komunikace s lidmi, práce na PC na vyšší úrovni, spolehlivost, ochota tvořit nové věci, morální bezúhonnost, VŠ vzdělání, ŘP skupiny B, znalost církevního prostředí, motivační dopis, reference, strukturovaný životopis se souhlasem nakládat s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení dle zákona. Přihlášky můžete zasílat do čtvrtku 30. června 2016 na výše uvedenou adresu. 

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci hledá ÚDRŽBÁŘE. Kontakt: 587 405 406;  587 405 407; email: kaputila@arcibol.cz; sídlo: Olomouc, Wurmova 9; poštovní adresa: Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. 

TRIDUUM MODLITEB MATEK se bude konat od pátku 24. června do neděle 26. června 2016 vždy od 17,00 hodin v kapli svaté Anny vedle katedrály svatého Václava v Olomouci. Srdečně zveme všechny maminky...

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ se uskuteční v sobotu 25.6. 2016 od 9,30 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vysvětí na kněze dva jáhny. Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost.

V neděli 26. června 2016 bude desátá MŠE SVATÁ sloužena NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK a po této mši svaté bude otec Ladislav žehnat dopravní prostředky před katedrálou.

Všichni farníci jsou srdečně zvání na tradiční FARNÍ ODPOLEDNE, které proběhne v neděli 26. 6. od 14,30 hodin v parku vedle katedrály.

Ředitelka Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na tyto pozice: 1. Učitelka mateřské školy; 2. Asistent pedagoga; 3. školnice. Strukturovaný životopis prosím zasílejte na email: cms-ovecka@seznam.cz do 1.7.2016!!!. Výběrové řízení bude probíhat ve 2 kolech - 1. zaslání životopisů, 2. pohovor s vybranými uchazeči.

Charita Olomouc vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATELKA a na pozici PRACOVNÍK PRO ÚKLID. Podrobnosti najdete na nástěnce v přesíni katedrály.

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ na příští školní rok 2016/2017 najdete na stojanu s tiskovinami v předsíni katedrály sv. Václava v Olomouci.

Farnost sv. Mořice Olomouc pořádá NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRAD v úterý 5.7.2016. Odjezd od kostela sv. Mořice v Olomouci v 7,00 hodin. Cena 200,- Kč. Přihlásit se můžete v sakristii kostela sv. Mořice nebo v kanceláři na faře sv. Mořice v Olomouci. Telefon: 585 223 179.

Farní středisko sv. Václava srdečně zve všechny seniory na POUŤ KE SVATÉMU ANTONÍNKU U BLATNICE A NA VELEHRAD, která se uskuteční v pondělí 25.7.2016. Odjezd autobusu v 9 hodin od katedrály v Olomouci. Návrat kolem 16,30 hodin. Přihlaste se do 10. července 2016 v sakristii nebo na dómské faře. Telefon: 585 224 236.


 

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana