Ohlášky

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 15. 9. 2019

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Výuka náboženství začíná v tomto týdnu. Rozvrh hodin je na vývěsce nebo na webu farnosti. Skupina žáků od 4. třídy začne o týden později.

  • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Předem velké díky!

  • Příští neděli 22. 9. při mši svaté v 10:00 poděkujeme za letošní úrodu. Dožínky pořádá Metropolitní kapitula, Arcibiskupské lesy a statky, sklepy, Kristýn služebník a ostatní církevní organizace ve spolupráci s krajem a městem. Mši bude celebrovat otec arcibiskup Jan.

  • Příští neděli v 19:00 v katedrále bude zahajovací koncert Podzimního festivalu duchovní hudby. Celý program je na baneru na plotě před katedrálou.

  • Scholka DomiNo (pro všechny holky a kluky ve věku 6 - 12 let) se bude letos scházet 2 x v měsíci ve Farním domě, první zkouška v září proběhne v neděli 22. 9. Aktuální termíny a informace budou v předsíni katedrály a na webu farnosti.

  • Charita Olomouc vyhlašuje sbírku luštěnin a trvanlivých potravin pro potřebné. Sbírka proběhne ve dnech od 16. do 30. září 2019. Darované luštěniny budou využity na přípravu polévek pro lidi bez domova v nízkoprahovém denním centru Samaritán a pro lidi ocitající se v nouzi. Darovat je možné hrách, čočku, fazole, cizrnu a další trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny, cukr a další. Sběrná místa v Olomouci: Šantovka – sběrný box u prodejny Albert / Globus – sběrný box u informací / Tesco – na informacích / kavárna Na Cucky – na baru / Coffee Library – na baru / Dobrodruhá – na pokladně / U Samaritána – na pokladně. https://www.olomouc.charita.cz/ - stránky charity Olomouc.

  • Ve dnech 18. – 20. 10. 2019 se u dominikánů budou konat Dny důvěry (Taizé). Připravují je mladí našeho děkanátu, kteří prosí o pomoc při ubytování účastníků – možnost přespání v rodinách. Více informací i možnost přihlášení nabídky k ubytování najdete na www.dnyduvery.cz Kontaktní osobou je Jonatan Kučera.