Ohlášky

Příležitost ke svátosti smíření během prázdnin je každý čtvrtek od 17,00 do 18,00 hodin v katedrále a půl hodiny před každou mší svatou.

Mše svatá na zahájení nového školní roku bude slavena v neděli 4. 9. 2016 v 10 hodin v katedrále.

DĚTSKÁ SCHOLKA DOMINO zve všechny kluky a holdy ve věku 5 - 12 let ke společnému setkávání a zpívání. Zkoušky budou probíhat každé úterý v čase 16:30 - 17:30 ve Zpěvárně na "Vikárce" (ulice Nábřeží Přemyslovců 2). První scholka proběhne v úterý 13. 9. 2016. Těšíme se na vás!

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v naší farnosti začne od 19. září 2016 ve farním domě. 1. a 2. třída ZŠ bude mít výuku v pondělí od 17,00 do 17,45 hodin. 3. třída ZŠ s přípravou na 1. svaté přijímání bude mít náboženství v pondělí od 16,00 do 16,45 hodin ve farním domě. 4. a 5. třída ZŠ bude mít vyučování ve středu od 16,50 do 17,30 hodin také ve farním domě (Olomouc, Mlčochova 7). 

ZÁJEMCI O KŘEST DOSPĚLÝCH A BIŘMOVÁNÍ, nechť se hlásí na dómské faře - Olomouc, Mlčochova 5 - nebo ať napíši email na farnost sv. Václava Olomouc: faolomouc-sva@ado.cz

Charita Olomouc hledá nové pracovníky. Bližší informace najedete na nástěnce v předsíni katedrály nebo na webu Charity Olomouc: www.olomouc.charita.cz

Mariánské kněžské hnutí bude mít setkání ve čtvrtek 8. 9. 2016 v katedrále. Od 16,30 hodin bude adorace a v 18,00 bude slavit otec arcibiskup Jan pontifikální mši svatou v katedrále.

POUŤ NEJEN PRO ROZVEDENÉ K BRÁNĚ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ se uskuteční v sobotu 10.9.2016 v Olomouci. Program najdete na vývěsce v katedrále a na webu Centra pro rodinný život: www.rodinnyzivot.cz

V sobotu 10. 9 2016 v 9,30 hodin bude otec arcibiskup Jan Graubner celebrovat mši svatou v katedrále při příležitosti SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ UNIVERZITY PALACKÉHO.

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK (PRACOVNICE) STAVEBNÍHO A INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ. Podrobné informace najedete na nástěnce v předsíni katedrály sv. Václava v Olomouci.

Pouť na Svatý Hostýn bude v úterý 20. září 2016. Odjezd sutobusu je v 7,00 hodin od kostela sv. Mořice. Cena 150,- Kč. Přihlašovat se můžete po každé mši svaté v sakristii kostela sv. Mořice v Olomouci.

 

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana