Ohlášky

Tuto neděli 21. ledna 2018 PŘI SLAVNOSTNÍCH NEŠPORÁCH v 17,00 hodin v katedrále budou UVEDENÍ DO SLUŽBY: nový děkan Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci biskup Antonín Basler, nový probošt P. Ladislav Švirák a tři noví sídelní kanovníci: P. Petr Gatnar, P. Petr Bulvas a P. Pavel Stuška.

Ve čtvrtek 25. 1. od 17,00 do 18,00 bude v katedrále v Olomouci ADORACE ZA DOBROU VOLBU PREZIDENTA. "Prosím, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace," píše arcibiskup Graubner a připomíná, že všichni, kteří vládnou, mají moc od Boha. Proto také věřící vybízí: "Prosme proto za voliče, aby zodpovědně hledali vhodné kandidáty schopné  přijímat od Boha povolání k vládě. Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejnému dobru a aby věděli, že se budou za svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem. 

Farnost sv. Václava Olomouc a 8. skautské středisko Vládi Tylšara si Vás dovolují pozvat na SPOLEČENSKÝ VEČER, který se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 v U-klubu v Olomoci. Začátek večera je v 19 hodin. Prosím o dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie nebo na faru V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH: pondělí 14,00 - 16,00 hodin, středa 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 a čtvrtek 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 hodin. Děkujeme.

Zveme všechny děti, jejich rodiče či prarodiče dómské farnosti a farnosti Hodolany na DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 10. února 2018 od 14,30 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže v Olomouci na Třídě 17. listopadu. PROSÍME VÁS O DARY DO TOMBOLY, které můžete nosit do sakristie nebo na faru v úředních hodinách: pondělí od 14,00 do 16,00 hodin, středa 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 hodin a čtvrtek 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00. Děkujeme.

Nová STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLY SVATÉHO JANA BOSKA v Kroměříži zahájí výuku 3. 9. 2018. Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Poskytne vzdělání v tříletých učňovských oborech v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Podrobné informace najdete na letáčcích, které jsou k vyzvednutí v sakristii katedrály. Po 1. únoru 2018 také na stánkách www.ado.cz

"Trochu tepla pro každého." Sbíráme spacáky, deky, karimatky a batohy, vše, co v zimních měsících zahřeje. Sbírka probíhá do konce února 2018. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. V případě dotazů se, prosím, obracejte na organizátorku sbírky za Charitu Olomouc Báru Cigánkovou. Mobil: 739 054 463. Výše uvedené věci můžete donést na prodejnu U Samaritána, Olomouc, Wurmova 11, od pondělí do čtvrtku mezi 12 a 17 hodinou. Pevná: 583 033 456.

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana