Ohlášky

Ohlášky na neděli 23.10.2016

Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Odpoledne 1. 11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek - zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat, po spolnění tří obvyklých podmínek, denně plnomodné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Na žádost českých a moravských biskupů byl v Římě vydán dekret s platností na 7 let, který dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. A to při splnění obvyklých podmínek. PAMATUJEME NA ZEMŘELÉ. 

Příští víkend ze soboty na neděli se mění čas z letního na zimní!!!

Příští neděli 30. 11. 2016 ve 14:30 bude na ústředním hřbitově v Olomouci - Neředíně DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST - společná modlitba za zemřelé

SPOLČO MLÁDEŽE NAŠÍ FARNOSTI sestkává co 14 dní v pátek od 19 hodin ve farním domě na Mlčochově 7. Nejbližší setkání je v pátek 4. 11. 2016.

Náš katedrální sbor rád přivítá NOVÉ ZÁJEMCE O LITURGICKOU HUDBU A ZPĚV - MUŽE I ŽENY - viz vlevo HUDBA - Katedrální sbor.

Charita Olomouc a Potravinová banka Olomouckého kraje vyhlašuje SBÍRKU LUŠTĚNIN PRO LIDI V NOUZI. Sbírka začala 5. října 2016 a potrvá 30. listopadu 2016. Místa, kam můžete dary přinést, a účel sbírky najdete na plakátu v předsíni katedrály sv. Václava v Olomouci a v Dómském zpravodaji na stojanu s tiskovinami u východu z katedrály. Darovat můžete hrách, čočku, cizrnu nebo fazole. Podrobnosti viz www.olomouc.charita.cz

Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje FINANČNÍ SBÍRKU NA PODPORU HAITI. Bližší informace na: www.acho.charita.cz

Charita Olomouc hledá nové pracovníky. Bližší informace najedete na nástěnce v předsíni katedrály nebo na webu Charity Olomouc: www.olomouc.charita.cz

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana