Ohlášky

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 10. 2. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Předem velké díky všem dárcům.

 • Centrum pro rodinný život zve na Setkání žen na cestě života v úterý 12. února od 16 hod ve farním domě. Na programu je setkání s Helenou Nováčkovou nad tématem Zelená pro mou domácnost. Aneb co mohu udělat pro dobrý život?

 • Centrum pro rodinu  připravilo kurz Manželské večery. Začátek je 13. února u dominikánů. Je potřeba se přihlásit. Více informací najdete na www.manzelskevecery.cz.

 • Dne 14. února vás zve Moravsko-slezská křesťanská akademie a naše farnost na Mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje a na následné Akademické kolokvium v sakristii katedrály. Více je na plakátku v předsíni katedrály.

 • Od čtvrtku 14. února bude probíhat v klášteře bratří dominikánů na Slovenské ul. v Olomouci krátký kurz „Věřím a chci to říct dál“, který povede o. Jan Rajlich OP. Setkání budou probíhat 2x měsíčně. Více je na plakátku v předsíni katedrály.


 • V sobotu 16. 2. 2019 se v Domě dětí a mládeže od 14:30 do 18 hod uskuteční Karneval farnosti sv. Václava. Rovněž prosíme o dary do tomboly, které také můžete přinášet do sakristie nebo na faru.

 • Při příležitosti Světového dne nemocných bude 20. února v 18.00 hod v dominikánském kostele v Olomouci slavit mši svatou otec biskup Josef Nuzík a v sále kláštera pak bude následovat přednáška na téma „Nové metody jak čelit stresu“. Zváni jsou především lékaři a zdravotní sestry.


 • Česká křesťanská akademie vás zve v úterý 26. února v 18.00 do Katolického domu v Zábřehu na přednášku Lukáše Noska, Th.D.  - Evropa a islám - dějiny a současnost střetů, vztahů, expanzí i přijetí. Více je uvedeno na plakátku v předsíni katedrály.

 

 • Naše farnost se chce aktivně zapojit do sbírky vysloužilých (i zcela nefunkčních) mobilních telefonů, tabletů či notebooků, kterých se lze tímto způsobem „zbavit“ a navíc tak pomoci Domovu pro seniory v Luhačovicích na nákup kompenzačních pomůcek. Více k této sbírce je uvedeno na plakátku v předsíni katedrály.


 • Každý čtvrtek má od 18:45 hod ve farním domě setkání Společenství Božího slova. Všichni jste zváni.


 • Charita Olomouc se stále obrací na veřejnost s prosbou o přispění do sbírky:
  „Trochu tepla pro každého“. Sbírají se spacáky, deky, karimatky, batohy a vše, co v zimních měsících zahřeje. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. Sbírka probíhá od listopadu 2018 do konce února 2019.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • K 1. 1. 2019 jsem byl jmenován (na dobu nezbytně nutnou) navíc excurendo administrátorem farnosti Hněvotín. To znamená, že určitý čas budu muset věnovat také hněvotínským farníkům, včetně některých nedělních bohoslužeb.
 • Ze zdravotních důvodů nebude po několik týdnů sloužit pan farář z Těšetic. Také v těchto farnostech (Těšetice, Drahanovice, Slatinice) budeme během nepřítomnosti pana faráře zajišťovat bohoslužby. Proto vás všechny prosím o určitou shovívavost a také modlitbu za kněze našeho děkanátu. P. Ladislav

 

 • Už delší čas od mnohých farníků i poutníků slyším, že v katedrále není dobře slyšet nebo rozumět především mluvenému slovu. Sám to vnímám také a někdy se člověk musí hodně snažit, aby rozuměl, co sám říká (poloha, síla hlasu…). Navíc před časem úplně odešly reproduktory v několika lavicích, které sloužily především méně slyšícím. Ozvučení každý rok spolyká na údržbě nějakou sumu peněz.
 • V souvislosti s generální opravou sv. Anny, kde se dělá i nové ozvučení, jsem si nechal udělat analýzu stávajícího ozvučení  katedrály renomovanou firmou, která se věnuje pouze ozvučení sakrálních prostor. V ČR realizovali drtivou většinu významných  kostelů včetně katedrál a též v zahraničí. Mají několikaleté zkušenosti. Jsou osvědčení. Technici této firmy mi po všech měřeních  sdělili, že olomoucká katedrála – co se ozvučení týče je na tom hůř než olomoucké hlavní nádraží.
 • Do stávajícího systému nemá smysl zasahovat. Byly by to vyhozené peníze. Nechal jsem tedy udělatnový projekt ozvučení.  Cena je necelý 1 000 000,- Kč bez DPH. Vidím to jako věc smysluplnou a potřebnou. Proto chci vás všechny, milí farníci poprosit, o  štědrost při měsíčních sbírkách na tento účel. Každou třetí neděli v měsíci bude tzv. „Sbírka na farnost“, jejíž výtěžek bude  věnován výhradně na tento účel. Není to žádná novinka. Takové sbírky se konají ve všech  trochu fungujících farnostech a tím, že lidé darují do sbírky větší částku než obvykle, pomáhají právě k uskutečnění větších oprav  apod. Snad jsem vás příliš nevylekal 😊. Věřím, že se nám i toto společné dílo podaří. Děkuji všem za každou i sebemenší pomoc  a všem ze srdce žehnám. P. Ladislav, farář.