Ohlášky

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ; 19. 5. 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Sbírka z minulé neděle na křesťanské sdělovací prostředky vynesla 10.726,-Kč. Díky všem dárcům.

 • Dnes se koná farní sbírka na nové ozvučení katedrály. Upřímné díky všem dárcům.

 • Třeťáci budou mít zítra hodinu náboženství v katedrále.

 • Příští neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

 • V pátek 24.5. od 18:00 bude probíhat NOC KOSTELŮ. Zahájení v naší arcidiecézi bude u nás v katedrále v 18:00 a zároveň bude otevřena nová výstava v kryptě. Večerní mše svatá v katedrále nebude!!!

 • V sobotu 25.5. od 15:00 bude v katedrále Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání pro náš – olomoucký a přerovský děkanát. Udělejte si, prosím, čas k modlitbě na tak naléhavý úmysl jako jsou naše rodiny a povolání ke službě kněze.

 • Slavnost Prvního svatého přijímání bude u nás v neděli 2.6. v 10:00.

 • Biřmování v katedrále bude na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 9.6. v 10:00.

 • FARNÍ DEN naší farnosti bude v neděli 23.6. od 15:00. Určitě si udělejte čas! Zapište do svých diářů – papírových, elektronických… Všechny – malé i velké srdečně zvu!

 • V sobotu 8. 6. 2019 se koná na Sv. Hostýně pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.

 • Z CHARITY OLOMOUC: V pondělí jsme zahájili sbírku pro nejzranitelnější skupinu obyvatel – děti do věku tří let.  Do sbírky lze přispět kojeneckou výživou, plenami a dětskými hygienickými potřebami. Ke sbírce se přidaly supermarkety a další organizace, které sbírku podpořily poskytnutím sběrného místa. Sbírka trvá od 13. - 27. května 2019. Více informací na webu https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/sbirka-pro-deti-v-nouzi-charita-olomouc-vyhlasuje-sbirku-pro-nejmensi/ .

 • Srdečné pozvání na dva varhanní koncerty v katedrále v termínech 21. a 29. května 2019, na kterých vystoupí studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc (21.05.) a Konzervatoře Brno (29.05.). začátek vždy v 18:00.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

 Drazí bratři a sestry,

při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34–35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.

Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech ovládali islamističtí extremisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.

Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla podpořena obnova křesťanského města Karakoš,do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.

Proto Vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství.

S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupové

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO PRO ZEMŘELÉ DĚTI

NA NEŘEDÍNSKÉM HŘBITOVĚ V OLOMOUCI

 

Vážení a milí,

obracíme se na Vás se zprávou o úspěšně připraveném projektu – hrobovém místě pro děti, které zemřely před porodem, při po porodu, či krátce po něm. Péče o rodiny, které čelí této ztrátě, je jednou z hlavních náplní činnosti Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s.

Je mnoho rodin, které své miminko nemohly pojmenovat a důstojně pochovat – jejich dítě bylo spáleno s dalším anatomicko-patologickým materiálem z nemocnice. Tyto rodiny nemají za svým miminkem kam jít, není nikde pohřbeno... A je mnoho rodin, které nemají hrobové místo, kde by svoje dítě mohly uložit.

Díky iniciativě Mgr. Březinové z olomoucké pobočky Hnutí pro život vznikl tento projekt:

PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO PRO ZEMŘELÉ DĚTI

NA NEŘEDÍNSKÉM HŘBITOVĚ V OLOMOUCI

Jeho realizaci provede akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák.

Rádi bychom Vám umožnili stát se partnery tohoto projektu či přispět jakoukoli částkou na transparentní účet, který byl zřízený pouze pro tento účel:

 

115-8885460237/0100

Variabilní symbol je vaše telefonní číslo – budeme Vás kontaktovat kvůli potvrzení o daru.

 

Pro bližší informace pište na marketa@ditevsrdci.cz

Celý projekt včetně vizuálních náhledů bude v brzké době vložen na naše webové stránky. Děkujeme za Vaši podporu a investici do tohoto ojedinělého a velmi potřebného projektu.

 

S úctou Bc. Alena Peremská, ředitelka

Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s.

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 03503747, Krajský soud v Hradci Králové, Sp. zn. L9842

Bank. spojení: ČSOB a. s. 268275371/0300

www.ditevsrdci.cz