Ohlášky

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 9. 8. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 7. je program bohoslužeb podle prázdninového režimu – neděle 8:00 a 10:00; pondělí – pátek 7:00 (ve čtvrtek 17:00 – 18:00 svátost smíření) a v sobotu v 8:00.

 

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor. – pro život naší farnosti tato opatření nepřináší žádná nová opatření. Doporučení dodržujme poctivě avšak ne úzkostlivě.