Ohlášky

FATIMSKÉ JUBILEUM - kostel sv. Cyrila a Meroděje v Hejčíně v neděli 28. května od 16,30 h. Přijď i Ty mezi nás do Olomouce - Hejčína, kde zavítá regionální soška Panny Marie Fatimské. Jsou zváni farníci všech olomouckých farností. Součástí programu je: Uvítání Panny Marie Fatimské, Informace o jubileu zjevení Panny Marie ve Fatimě, zasvěcení Panně Marii, modlitba růžence a adorace, kterou povede P. Marian Petr Masařík, O.Carm.

V pátek 2. června 2017 ve 21,00 hodin půjde VEČERNÍ HISTORICKÝ PRŮVOD KE CTI PATRONKY MĚSTA OLOMOUCE po trase: Horní náměstí - Dolní náměstí - Panská - Žerotínovo náměstí - Univerzitní - Denisova - Ostržnická - Horní náměstí - Opletalova - chrám sv. Mořice (cca 21,30 - uctění ostatků sv. Pavlíny na oltáři v kostele sv. Mořice). 

Centrum pro rodinu srdečně zve rodiny s dětmi na VÍKENDOVOU DUCHOVNÍ OBNOVU na Svatý Hostýn. Termín: 2. - 4. 6. 2017. Duchovní obnovu povede Mons. Adam Rucki. Podrobné informace najdete na: www.rodinnyzivot.cz Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, email: zaboj@arcibol.cz

Příští neděli 4. 6. 2017 bude SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI

V neděli 4. června 2017 na Slavnost Seslání Ducha svatého bude otec arcibiskup Jan Graubner udělovat SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ v katedrále sv. Václava v Olomouci při mši svaté v 10,00 hodin.

SEMINÁŘ O FARNÍCH EVANGLIZAČNÍCH BUŇKÁCH (FEB) bude ve dnech 8. - 11. června 2017 v Dolanech u Olomouce v domě Komunity Blahoslavenství. Určen je všem, kteří se chtějí do hloubky seznámit se Systémem FEB, nebo hledají způsob, jak začít? Info a přihlášky najdete na webu: www.evangelizacnibunky.cz

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo PASTORAČNÍ ASISTENT(KA) Diecézního centra pro rodinu. Přihlášky zasílejte do 12. června 2017. Podrobné informace jsou na nástěnce v předsíni katedrály sv. Václava v Olomouci.

Slavnost BOŽÍHO TĚLA (Těla a Krve Páně) bude ve čtvrtek 15. června 2017. Mše svatá v katedrále bude pouze ráno v 7,00 hodin. SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU pro farnosti města Olomouce bude v 18,00 hodin sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté bude následovat SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KE SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE na Horním náměstí, a pak kolem kněžského semináře do chrámu sv. Michala, kde bude slavnost zakončena společnou adorací. ZVÁNI JSOU VŠICHNI FARNÍCI A KNĚŽÍ Z OLOMOUCKÝCH FARNOSTÍ. ZVLÁŠTĚ ZVEME DO PRŮVODU DĚTI

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ se uskuteční v sobotu 17. června 2017 v 9,30 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Otec arcibiskup Jan vysvětí 4 nové jáhny,z nichž jeden bude trvalým jáhnem.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ bude v sobotu 24. června 2017 od 9,30 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. 

V neděli 25. června 2017 bude FARNÍ DEN NAŠÍ DÓMSKÉ FARNOSTI. Prosíme o příspěvek na životní jubilea kněží, kteří působí v naší farnosti. Mužete je dávat kostelníkovi panu Antonínu Kučerovi.  

 

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana