Ohlášky

FATIMSKÝ DEN V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI V NEDĚLI 24.9.2017

10,00 MŠE SVATÁ - celebruje emeritní světící biskup Josef Hrdlička

12,00 Modlitba Anděle Páně, tiché osobní uctění Panny Marie

14,30 Příležitost ke svátosti smíření v katedrále

15,00 Modlitba růžence světla 

15,45 Promluva: "Fatima - výklad poselství a ovoce slavení jubilea"

16,30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - celebruje arcibiskup olomoucký Jan Graubner

17,30 Procesí se sochou P. Marie Fatimské na dómském náměstí u katedrály

Obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Te Deum a Fatimská hymna. 

Všichni jste srdečně zváni na Podzimní festival duchovní hudby, který začíná v Olomouci v neděli 24. září 2017 v 19,00 hodin koncertem v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Podrobné informace a vstupenky na jednotlivé koncerty jsou na: www.podzimni-festival.cz . Duchovní a řádové sestry a bratři mají vstup zdarma. Na koncert na Arcibiskupství je třeba se nahlásit u pani Hamplové tel. 608 772 142, protože počet míst je omezený.

Ve čtvrtek 28. září 2017 je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, olomoucké arcidiecéze a metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci. Program:

8,00 Mše svatá ze slavnosti se skauty v katedrále - P. Jan Koblížek

9,15 Zpovídání v katedrále

10,00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - arcibiskup Jan Graubner; 13. Pouť večejných činitelů

12,00 Tichá ADORACE v katedrále do 17,15 hodin

15,00 Farní odpoledne na parkánu u katedrály

17,15 Společné zakončení adorace v katedrále - P. Pavel Stuška, rektor AKS

18,00 Slavnostní zpívané nešpory s bohoslovci v katedrále 

Pořadatelé na biskupské svěcení - prosím ochotné muže i ženy. Nahlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka Antonína Kučery.

GENERÁLNÍ ÚKLID KATEDRÁLY před biskupským svěcením - sobota 7. 10. 2017 od 9 hodin. Přihlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka. Předem děkuji za hojnou účast!!!

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana