Úvod

 

VELIKONOCE 2019

___________________________________________________


Moji drazí, ať setkání se Zmrtvýchvstalým přinese každému z vás opravdovou radost, zvláště tam, kde je nějaký smutek. Kde je tma, nejistota nebo chybí naděje na vyřešení problémů – ať vnese světlo.

A především do každého srdce ať vstoupí POKOJ – ten, který přijali apoštolové, když přišel Ježíš a řekl: „Pokoj vám…“

Na všechny pamatuju v modlitbě a všem ze srdce žehnám!

Požehnané Velikonoce.

P. Ladislav

 

 

 

Vítejte na oficiálním webu Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc

(dómské, katedrální farnosti).

Informace zde najdou farníci, poutníci i turisté.

 

ženy, které chtějí podvádět webové stránky otevřené