Dětská scholička DomiNo

 

TERMÍNY: 

15.3. zkouška 9:15 – 9:45 ve FD  - nácvik na Křížovou cestu

15.3. zkouška ve 14:30, Křížová cesta v 15:00

29.3. zkouška 9:15 – 9:45 ve FD + nácvik v 9:50 v presbytáři + písnička při mši svaté

19.4. zkouška 9:15 – 9:45 ve FD

3.5. zkouška 9:15 – 9:45 ve FD + nácvik v 9:50 v presbytáři + písnička při mši svaté

 

Další informace pro rodiče:

- s dětmi se scházíme 2 x měsíčně k nácviku; 1. neděli v měsíci zpíváme písničku při mši sv. pro děti, příp. se účastníme dalších akcí

- při zkouškách scholky probíhá nejen nácvik písničky, ale také rozvoj rytmického cítění, práce s dechem a hlasem, povídání o světě hudby nebo hraní hudebních a pohybových her

- v souvislosti s obsahem písniček se zabýváme také duchovními tématy; společně se modlíme

- činnosti a jejich rozsah jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem dětí

- chceme, aby se děti ve scholce cítily dobře a aby si oblíbily hudbu a zpěv

- pro některé děti se scholka stává „odrazovým můstkem“ k dalším hudebním aktivitám, např. návštěvě ZUŠ nebo většího sboru

 

Těší se na vás Klára Výmolová a Lucie Kalmanová

 

           


open redirect why married men have affairs
click abortion clinic milwaukee online medication pill
go link what makes women cheat