Kontakty na kněze

  Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Jméno:

P. Mgr. Ladislav Švirák

dómský farář a exkurendo administrátor Olomouc - Hodolany 

Probošt Metropolitní katipuly u sv. Václava v Olomouci  

děkan děkanátu Olomouc

                  

Adresa:

Václavské náměstí 810/6, 779 00 Olomouc

telefon: (+420)    733 742 800
E-mail:

faolomouc-sva@ado.cz

 Číslo účtu: 1804351329/0800, Česká spořitelna.

 IČO farnosti: 48427748

Farní kancelář:

Úřední hodiny:

Pondělí 14,00 - 16,00

Středa: 10,00 - 12,00 

Čtvrtek: 14,00 - 16,00

Pokud nemůžete v tuto dobu, volejte 733 742 800


 

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček, kaplan

P. František Dobeš, výpomocný duchovní


 

Sr. Ludmila Kubicová SSJ, asistentka (farní kancelář)

Bc. Antonín Kučera, tel.: 603 515 816, dómský kostelník 


ThLic. Mgr. Petra Otýpková, koordinátorka průvodců

 

Mgr. Eliška Matyášová, děkanátní účetní

Mgr. Zita Petrošová, děkanátní účetní

Jaroslav Hut, technický administrátor děkanátu

Pavel Neckař, děkanátní centrum pro rodinu (739 027 412)

„Dovolujeme si Vás informovat, že Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jako správce nebo zpracovatel osobní údaje subjektů údajů."

důvody, proč manželky podvádějí své manžele, proč ženy podvádějí muže, kteří mají rádi loví podvodníka
přečtěte si zde všechny manželky podvádějí, jak podvádět manželku