Přijetí katechumenů 17.2.2018

MŠE SVATÁ s obřadem Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu se koná v sobotu 17. 2. 2018 v 10,00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci (parkování je možné před katedrálou).

Katechumeni, které přihlásil jejich farář na faolomouc-sva@ado.cz , se dostaví do katedrály k registraci nejpozději do 9:45 hodin. V lodi katedrály se nahlásí pořadatelkám u stolečku podle svého příjmení a dostanou informaci, kde budou v presbytáři katedrály sedět

V presbytáři katedrály bude mít katechumen a jeho kmotr připravé místo (kmotr sedí po levici katechumena). Katechumeni jsou při obřadu jmenovitě představováni otci arcibiskupovi, proto je třeba tento  ZASEDACÍ POŘÁDEK DODRŽET

Kněží, kteří své katechumeny doprovázejí, se připraví ke mši svaté v druhé sakristii. Ať si přinesou s sebou ALBU A FIALOVOU ŠTOLU. Místo k sezení pro koncelebranty je po pravé straně oltáře (u ambonu). K OLTÁŘI VŠICHNI KNĚŽÍ PŘICHÁZEJÍ V LITURGICKÉM PRŮVODU. 

V KATEDRÁLE JE 4 - 5 °C, PROTO SE DOBŘE A TEPLE OBLEČTE!!!

Po mši svaté je pro katechumeny, jejich kmotry a kněze připraveno pohoštění a program v arcibiskupském paláci (asi do 14:30 hodin).

 

read website cheaters