Prohlídky

PROHLÍDKY KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA BĚHEM TURISTICKÉ SEZONY 1.5. - 30.9.2018

OTEVÍRACÍ DOBA/OPEN TIME

Katedrála/Cathedral:

Út/Tue            10:00-13:00, 14:00-17:00

St/Wen           10:00-12:00, 13:00-17:00

Čt-So/Thu-Sa 10:00-13:00, 14:00-17:00

Krypta/Crypt: 

Út-So/Tue-Sa  10:00-13:00, 14:00-17:00

Ne/Su              11:00-13:00, 14:00-18:00

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ČASE PROHLÍDEK

Katedrála/Cathedral

So/Sa   1. 9. 2018         14:00-17:00

So/Sa 15. 9. 2018         10:00-13:00

So/Sa 22. 9. 2018         15:00-17:00

Pá/Fr  28. 9. 2018         NEPROVÁZÍ SE/NO GUIDETOURS

So/Sa 29. 9. 2018         12:00-13:00, 14:00-17:00

Krypta/Crypt

So/Sa    1. 9. 2018         12:00-18:00

Pá/Fr   28. 9. 2018         11:00-13:00, 14:00-18:00 

Liturgické akce/Liturgical events

 

Prohlídkový okruh

Prohlídku katedrály s průvodcem zahájíte před samotnou katedrálou nebo v chrámovém trojlodí, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud vstoupíte do bočních novogotických kaplí. Do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci.

Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.

Katedrála je plně fungující arcibiskupský chrám a farní kostel. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).


 

CENÍK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK MIMO TURISTICKOU SEZONU OD 1.1.2018

Skupina do 15 osob           500 Kč

Skupina od 16 osob           800 Kč

Prohlídku katedrály mimo turistickou sezonu si můžete domluvit také zdeProsíme o dostatečný časový předstih, minimálně týden dopředu!

Výtěžek z mimosezonních prohlídek jde na údržbu a provoz katedrály.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Průvodcovská služba v katedrále sv. Václava v Olomouci během turistické sezony je realizována za podpory Statutárního města Olomouc

abortion pill procedure video free abortion clinic abortion pill indiana
signs of a cheater click here married men who cheat with men
vialerg 5k vialerg orifarm vialerg cetirizin