Biřmování v katedrále 20.5.

O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 20. května 2018 bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování.

Mše svatá začíná v 10,00 hodin. Všichni biřmovanci se dostaví do katedrály se svým biřmovacím kmotrem a řádně vyplněným biřmovacím lístkem nejpozději do 9,30 hodin. Před katedrálou je možné parkovat.