Kontaktujte nás

Sídlo

Adresa

Václavské nám. 810/6,
779 00 Olomouc

IČO: 48427748

Č.Ú.: 1804351329/0800

IBAN: CZ1208000000001804351329

Telefonní čísla

+420 733 742 800 (sídlo)

Emailový kontakt

faolomouc-sva@ado.cz

Další informace

Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc
IČO: 48427748, se sídlem: Václavské nám. 810/6, 779 00 Olomouc
č. ú. farnosti: 1804351329/0800

Úřední hodiny:

Pondělí 14.00 - 16.00
Středa 10.00 - 12.00
Čtvrtek 14.00 - 16.00

Pokud nemůžete v tuto dobu, volejte +420 733 742 800  (SMS NEFUNGUJE!!!)

Kněží ve farnosti:

Mons. Mgr. Ladislav Švirák

 • generální vikář olomoucké arcidiecéze
 • dómský farář
 • administrátor excurendo ŘKF Olomouc - Hodolany a Olomouc - Nové Sady
 • děkan děkanátu Olomouc
 • probošt Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci
 • tel.: +420 733 742 800 (sms nefunguje)

 

P. Mgr. Ján Čukáš 

 • kaplan

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček 

 • kaplan

P. František Dobeš

 • výpomocný duchovní

Mons. Prof. ThDr. Ĺubomír Žák

 • výpomocný duchovní 

Další zaměstnanci ve farnosti:

Sr. Ludmila Kubicová SSJ

 • asistentka ve farní kanceláři

Bc. Antonín Kučera

 • kostelník, tel.: +420 603 515 816

ThLic. Mgr. Petra Otýpková

Zaměstnanci v děkanátu:

Mgr. Eliška Matyášová

 • děkanátní účetní, e-mail: matyasova.eliska(at)ado.cz

Jarmila Segéňová 

 • děkanátní účetní, e-mail: segenova.jarmila(at)ado.cz 

Mgr. Zita Kořená (mateřská dovolená)

 • děkanátní účetní, e-mail: korena.zita(at)ado.cz

Jaroslav Hut

 • technický administrátor děkanátu, e-mail: taolomouc01(at)ado.cz

Pavel Neckař

 • děkanátní centrum pro rodinu, e-mail: cprolomouc(at)ado.cz , tel.: +420 739 027 412

Logo farnosti najdete ke stažení zde.