Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 8.12. do 11.12.2022

Den Čas Místo a text
čtvrtek
8.12.
07:00 sv. Anna: Na poděkování za dar života s prosbou pro celou rodinu o světlo Ducha Svatého 
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála: Na poděkování Panně Marii s prosbou o její ochranu 
pátek
9.12.
06:30 katedrála: RORÁTY PRO RODINY S DĚTMI: Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy 
18:00 sv. Anna: Za Františku a Aloise Balcaříkovy 
18:00 Hodolany: Za Boží vedení pro rodinu Rázgovu a Polákovu 
sobota
10.12.
08:00 sv. Anna: Za + příbuzné a duše v očistci 
neděle
11.12.
08:00 katedrála: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 
08:30 Hodolany: Za Marii a Aloise Bittmanovy, živou a + rodinu a duše v očistci 
10:00 Holice: Za živé a + farníky a dobrodince farního kostela 
10:00 katedrála: Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu