Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 5.10. do 26.10.2023

Den Čas Místo a text
čtvrtek
5.10.
07:00 sv. Anna: Za přijímání svátostí umírajících a za duše v očistci (P. Ĺubomír Žák) 
16:00 katedrála: Pouť Policie České republiky - biskup Antonín Basler 
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála: Za + Aloise a Aloisii Švirákovy a celou živou a + rodinu 
pátek
6.10.
07:00 sv. Anna: Za Vladislavu Hanákovou a dary Ducha Svatého 
11:00 Hodolany: Pohřeb + pana Karla Sekerky 
14:00 katedrála: Svatební obřad: Petr Marvan a Noemi Arnoldová 
17:15 Povel - kaple : ADORACE NSO 
17:15 Hodolany: ADORACE a svátost smíření 
18:00 katedrála: Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 
18:00 Hodolany: Na poděkování za 90 let života a Boží požehnání do dalších let 
sobota
7.10.
07:00 sv. Anna: Za + tatínka, celý rodokmen a duše v očistci 
16:00 katedrála: Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála: Za živé a + členy živého růžence 
neděle
8.10.
08:00 katedrála: Na poděkování za dar života s prosbou za děti, vnuky, pravnuky a dar Ducha Svatého (P. Žák) 
08:30 Hodolany: Za živé a + farníky a dobrodince kostela 
10:00 katedrála: Pontifikální biskup Josef Nuzík - 400 let patronky města sv. Pavlíny
Za všechny obyvatele a představitele města Olomouce 
10:35 Nové Sady: Za + rodiče Surých a Jordánovy a celou živou a + rodinu 
čtvrtek
12.10.
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
čtvrtek
19.10.
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
čtvrtek
26.10.
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)