Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 29.1. do 6.2.2022

Den Čas Místo a text
sobota
29.1.
08:00 sv. Anna: Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry 
neděle
30.1.
08:00 katedrála: Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci 
08:30 Hodolany: Za + pana Diviše, celou živou a + rodinu a duše v očistci 
10:00 katedrála: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 
pondělí
31.1.
07:00 sv. Anna: Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve 
11:30 Charita: mše svatá 
úterý
1.2.
07:00 sv. Anna: volný úmysl 
středa
2.2.
07:00 sv. Anna: volný úmysl 
15:30 sv. Anna: Za + klienty charitní hospicové péče 
18:00 katedrála: žehnání svící
Za + Marii Bugnerovou, Zdeňku Čiklovou a Lubomíra Knappa 
18:00 Hodolany: žehnání svící 
Za + Marii a Jana Řezníčkovy a celou živou a + rodinu 
čtvrtek
3.2.
07:00 sv. Anna: Za + spolužáky a duše v očistci 
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála: Na úmysl celebranta 
pátek
4.2.
07:00 sv. Anna: Na úmysl dárce 
17:15 Hodolany: ADORACE a svátost smíření 
18:00 Hodolany: Za živé a + členy živého růžence 
18:00 katedrála: Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 
sobota
5.2.
08:00 sv. Anna: Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu 
18:00 katedrála: Za živé a + členy živého růžence 
neděle
6.2.
08:00 katedrála: Za + Jozefa Marekoviča 
08:30 Hodolany: Za živé a + farníky a dobrodince kostela 
10:00 katedrála: pro rodiny s dětmi
Na úmysl celebranta 
11:00 katedrála: Udělování svátosti křtu 
17:00 sv. Anna: Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry