Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 19.9. do 26.9.2021 - 38. týden

neděle 19.9. 25. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30

Za Josefa Friedmanna a celou živou a + rodinu - P. Dobeš 

katedrála 08:00

Za + Manžela Tomáše a celou rodinu - P. Koníček 

10:00

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN

Za živé a + farníky - P. Švirák 

pondělí 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Charita 11:30

mše svatá (P. Švirák) 

sv. Anna 07:00

Na úmysl celebranta (P. Gatnar)

úterý 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
sv. Anna 07:00

Na poděkování za 61 let života a za živou a + rodinu Pavlíkovu a Fryčovu (P. Gatnar) 

středa 22.9. středa 25. týdne v mezidobí
Hodolany 18:00

Za živou a + rodinu Růžičkovu a Kunešovu (P. Dobeš) 

katedrála 18:00

Na poděkování za 25 let manželství Josefa a Drahomíry Svobodových s prosbou o Boží požehnání (P. Švirák) 

sv. Anna 07:00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro bratrovu rodinu (P. Koníček) 

čtvrtek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
katedrála 17:00

ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář

18:00

Za + Jaroslava Vaňáka a duše v očistci (P. Švirák) 

sv. Anna 07:00

Na úmysl sester Ježíšových (P. Koníček) 

pátek 24.9. pátek 25. týdne v mezidobí
Hodolany 18:00

Za rodinu Kubálkovu a Očenáškovu (P. Švirák) 

katedrála 18:00

Za + rodiče Barnetovy a za živou rodinu (P. Dobeš) 

sv. Anna 07:00

Na úmysl celebranta (P. Gatnar) 

sobota 25.9. sobotní památka Panny Marie
katedrála 11:00

Svatební obřad: Lukáš Luzar a Lucie Rábová (P. Švirák) 

12:00

Svatební obřad: Mauro Boninu a Kateřina Studenská (P. Švirák) 

15:00

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - děkanát VSETÍN - MODLITBA RŮŽENCE 

16:00

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - děkanát VSETÍN - ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 

17:00

Děkanátní pouť - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. BISKUP ANTONÍN BASLER

sv. Anna 08:00

Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí (P. Koníček) 

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30

Za živé a + farníky (P. Dobeš) 

katedrála 08:00

Za + Jaroslava Janoše, + rodiče a celou živou a + rodinu (P. Koníček) 

10:00

Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu (P. Švirák) 

11:00

Udělování svátosti křtu (P. Švirák) 


 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

 • Dnes se koná měsíční sbírka na opravu svatostánku (z eucharistické kaple). Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Velmi děkuji všem třem, kteří se včera sešli k úklidu farního domu.

 • V našem děkanátu bude otevřen KURZ PRO PASTORČNÍ POMOCNÍKY. Zahájení bude 23. 10., ukončení 12. 3. Setkání budou na faře u sv. Mořice. Více informací najdete na vývěsce. Přihlášku si můžete vyzvednout po mši v sakristii nebo během týdne na faře.

 • Farnost sv. Michala nabízí výuku náboženství pro středoškoláky – každé úterý 16:30 – 17:30. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: orlovska@email.cz nebo 733 741 435

 • Farnost sv. Michala nabízí Biblické hodiny pro pracující – od 6. 10. každou středu 18:00 – 19:00. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: orlovska@email.cz nebo 733 741 435

 • Od zítřka začíná v naší farnosti výuka náboženství. ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ:pondělí 16:00 – 1. a 2. třída (farní dům). Pondělí 16:30 – 3. třída (fara, učebna). Středa 16:30 – 4. a 5. třída (farní dům). Čtvrtek 16:15 – broučci (farní dům). Výuka začne v pondělí 20. září.

 • Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí kurz Teologie v praktickém životě. Témata, přednášející, časy a místa přednášek jsou na vývěsce nebo: cmka-akademie.cz nebo 732 194 741

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná měsíční sbírka na plánovanou opravu střechy kostela. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Pokud bude příznivé počasí vypravíme se v neděli 26. září odpoledne na podzimní procházku a pouštění draků na Pohořany.

 • Katecheze Dobrého pastýře bude v tomto školním roce probíhat takto: Pátek od 15:30 mladší děti (předškolní a 1. a 2. třída). Pátek od 16:30 starší děti (4. a 5. třída)

 • V pátek po večerní mši svaté budu zapisovat úmysly na mše: říjen až prosinec.