Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa, dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar zdraví, sílu do života a Boží požehnání pro kamarádku Janu Kostkovou 

 • 13:00 Mše svatá, Slavnostní požehnání
  Mše svatá, Slavnostní požehnání
  • 13:00 - 16:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  ADORAČNÍ DEN - od 13:00 tichá adorace NSO. v 16:45 společné zakončení adorace a svátostné požehnání

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA: Za všechny, kdo pečují o kostel (P. Čukáš)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  17:15 ADORACE a svátost smíření // mše svatá pro děti 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 

4arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální arcibiskup Josef 

  Za naši arcidiecézi a poutníky 

56. neděle velikonoční // sbírka na pronásledované křesťany
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za dar zdraví, ochranu Panny Marie pro sestru Irenu Vlčkovou a Boží požehnání pro celou rodinu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Jedličkovu a Hanákovu 

 • 09:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:35 - 10:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  HODY: Za živé a + farníky a dobrodince kostela

  15:00 sv. požehnání a setkání na farní zahradě

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + rodiny Kubálkovu, Očenáškovu, Švrčkovu, Burešovu a Salbovu (P. Lubomír) 

 • 18:00 Mše svatá, Růženec
  Mše svatá, Růženec
  • 18:00 - 18:40
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + rodiče Povalačovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro nemocnou Františku Petrášovou 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Krčkovu a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + bratra, synovce, + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu 

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + manžela, rodiče, prarodiče a duše v očistci 

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ZRUŠENO Děkanátní pouť Šumperk a Zábřeh.

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 09:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:35 - 10:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za živou a + rodinu Svobodovu a duše v očistci 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za Roberta a rodinu Dočkalovu 

13Panny Marie Fatimské
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie 

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro manžele Vičarovy 

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Povel - kaple

  Za šťastnou pouť do Medžugorie 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + rodiče Jaroňovy, + bratra Vladimíra, živou a + rodinu a duše v očistci 

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17pátek 7. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za kmotřenku Jiřinu a její rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za uzdravení synovce Jaroslava 

18sobota 7. velikonočního týdne
19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + rodiče Františka a Marii Chabičovských 

 • 08:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:35 - 09:35
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Lukáška a rodinu Poláškovu a Hytychovu 

 • 09:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:35 - 10:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za dary Ducha Svatého, + maminku Jiřinu Marinovovou, + maminku Ludmilu Brochovou a živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  BIŘMOVÁNÍ - pontifikální arcibiskup Josef 

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 18:00 Liturgie hodin (Breviář)
  Liturgie hodin (Breviář)
  • 18:00 - 18:40
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

20Panny Marie Matky Církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro manžele Vičařovy

21úterý 7. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + rodiče z obou stran, + bratra a Boží požehnání pro živé rodiny (P. Lubomír)

22středa 7. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Prosba o dary Ducha Svatého za moudrá rozhodnutí 

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Povel - kaple

  mše svatá 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + rodiče Fojtů, za prarodiče z obou stran a za duše v očistci (P. František)

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + bratra Pavla, švagra Milana, Mariana, rodiče z obou stran a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + z rodiny Gobavové a Ďaďorské 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  PATROCINIUM: Za všechny, kdo pečují o farní kostel 

25Památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro sourozence Mariu, Tonku, Milku, Janku, Aničku a bratra Milana a kamarádku Martušku 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 10:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Za živé a + farníky a dobrodince kostela, zvláště za prvokomunikanty a jejich rodiny

 • 09:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:35 - 10:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Na poděkování za dožitých 92 let a celou živou a + rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu 

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie