Program:

          8:00       Mše svatá

       10:00        Pouť veřejných činitelů - pontifikální mše svatá - arcibiskup Jan

       12:00        Adorace Nejsvětější Svátosti – do 17:30

       17:30        Společné zakončení adorace

       18:00        Slavnostní zpívané nešpory s bohoslovci